Ready, Steady, Speak!

Mówienie jest kluczową umiejętnością, która sprawia, że jesteśmy w stanie efektycznie komunkować się. Nauczyciel pełni bardzo ważna rolę w kształceniu i doskonaleniu mówienia w języku obcym.

W ramach projektu: Ready, Steady, Speak, Cambridge English chce podzielić się z nauczycielami języka angielskiego z polskich gimnazjów, wiedzą z zakresu:

Formułowania celów językowych w kontekście mówienia
Skutecznych technik uczenia mówienia w klasie
Testowania tej umiejętności.

Pragniemy pokazać, jak nauczanie mówienia w klasie może być kluczowe i motywujące dla uczniów.